SK | EN | UA
Podporte nás


Ľudia oddávna unikali pred nebezpečenstvom a hľadali miesta, kde mohli viesť plnohodnotný a napĺňajúci život.

Aj súčasní migranti rôznych kultúr utekajú zo svojich domovov z tých istých dôvodov – cítia sa ohrození alebo vo svojej domovskej krajine jednoducho nevidia šancu na lepšiu budúcnosť. Opustiť rodný domov je pre nich rovnako ťažké, ako by to bolo aj pre nás. Mnohokrát ani sami nevedia, aká realita ich čaká po úteku z krajiny a často majú iba neúplné či skreslené informácie od ľudí, ktorí sa snažia zneužiť ich situáciu.

LEAP sa snaží zlepšiť vzdelanie, pomáha hľadať talentovaných ľudí a vychovávať nových lídrov v krajinách sužovaných konfliktmi, zlou ekonomickou situáciou alebo zhoršujúcim sa životným prostredím. Veríme, že najlepším spôsobom, ako zmierniť dôsledky migrácie, je odhaliť a odstrániť jej príčiny.

Naša misia

Nie je možné odstrániť všetky problémy, ktorým krajiny čelia a ktoré migráciu spôsobujú, no je možné mladým a perspektívnym ľuďom ukázať, že budúcnosť majú vo svojich rukách. To dokážeme iba cielenou osvetou, poradenstvom a mentoringom.

Naša vízia

Sme realisti s veľmi jasnou predstavou o našich možnostiach na dosiahnutie zmeny. Namiesto veľkolepých nekonkrétnych cieľov sme si zvolili cestu malých, presne namierených krokov, ktoré budú časom viesť k zlepšeniu ekonomickej, právnej, bezpečnostnej či environmentálnej situácie – teda podmienok, ktoré ľudí najčastejšie vyháňajú z ich domovov.

Naše aktivity

Časť našich aktivít prebieha doma na Slovensku, kde pripravujeme projekty a odkiaľ poskytujeme právne poradenstvo aj online mentoring či vzdelávanie. Práve sem tiež prichádzajú mladí ľudia na výmenné pobyty. Druhou stranou mince sú misie do zahraničia, ktoré sú vopred do detailu naplánované a majú vždy presne stanovené ciele. Sústreďujeme sa na realizáciu humanitárnych, vzdelávacích a sociálnych projektov či environmentálnu osvetu.

Ak sa chcete pozrieť, ako sa pripravujeme a ako potom pomoc prebieha priamo na mieste, je tu naša fotogaléria, ktorú priebežne dopĺňame.

Naše projekty

Okrem jednorazových aktivít zameraných na akútnu pomoc sa venujeme aj dlhodobým projektom pomoci. Práve tie sú v stredobode našej pozornosti, pretože nám umožňujú dosiahnuť systematickú a trvalú zmenu nepriaznivej situácie k lepšiemu.

Samozrejme, bez pomoci by sme to nezvládli a práve tu by sme radi poďakovali naším partnerom, bez ktorých by to nešlo.

Naše skúsenosti, vaše otázky

Prečo si myslíte, že ľudia potrebujú vzdelanie? Myslíte si, že vzdelanie bude stačiť na zlepšenie ich života?

Vzdelanie je podľa nás kľúčom k úspechu, k lepšiemu životu, k lepšej práci, k osobnostnému rastu a hlavne porozumeniu. Vzdelaní ľudia vedia vo väčšine prípadov kriticky uvažovať a riešiť svoje problémy efektívnejšie ako ľudia bez vzdelania. Samotné vzdelanie môže viesť k zlepšeniu života, ale omnoho dôležitejší je proces získavania vzdelávania, počas ktorého dochádza k rozvoju osobnosti, charakteru či komunikačných schopností.

Prečo nepodporujete radšej vzdelanie u nás na Slovensku?

Slovenská republika poskytuje bezplatné vzdelanie od základnej školy až po vysokoškolské vzdelanie, na ktoré má každý právo. V krajinách tretieho sveta sužovaných existenčnými problémami častokrát absentuje už aj základné vzdelanie. Práve preto je dôležitejšie zabezpečiť vzdelanie v týchto krajinách, ktoré môže slúžiť ako efektívna prevencia pred ďalšími nepokojmi, pohromami či konfliktmi.

Čím ste iní ako ostatné organizácie?

Od ostatných organizácií pôsobiacich v tejto oblasti sa líšime hlavne prístupom a poskytovaním pomoci formou „duševných“ a nie materiálnych hodnôt. Domov, auto, peniaze, majetok Vám môžu odcudziť, zničiť alebo zobrať, ale čo sa naučíte, to je navždy vaše. Snažíme sa v ľuďoch objaviť líderský potenciál a neustále zlepšovať ich schopnosti s tým, že svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú odovzdávať ďalej.

Ako skontrolujem použitie môjho daru?

Hospodárenie neziskovej organizácie upravuje zákon č.213/1997 Z.z. (Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby) a sme teda povinní zverejniť výročnú záverečnú správu, v ktorej je všetko potrebné uvedené. Výročná záverečná správa je prístupná v sídle organizácie a takisto aj na našej webovej stránke. Bližšie informácie vieme poskytnúť e-mailom alebo osobne v sídle organizácie.

Ako môžem pomôcť?

Stačí kliknúť na príslušnú sekciu na našom webe a uvidíte všetky dostupné možnosti. Tou prvou je finančný príspevok, tou druhou je stať sa členom nášho tímu alebo dobrovoľníkom. A v neposlednom rade to je aj osveta – neváhajte sa rozprávať s priateľmi o témach dobrovoľníctva a pomoci ľuďom v krajinách sužovaných problémami.

Čo je pravdy na tom, že migrácia je zneužívaná na obohacovanie a neziskových organizácií?

Už z podstaty neziskovej organizácie vyplýva, že jej cieľom nie je generovanie zisku – získané prostriedky musia byť investované do projektov na pomoc ľuďom tak, ako ich majú zadefinované. Nakladanie s peniazmi je tiež možné jednoducho skontrolovať vo výročnej správe, ktorú vždy kontroluje nezávislý audítor. A v neposlednom rade – naším cieľom je zlepšovanie podmienok v nestabilných a ohrozených krajinách, čím sa snažíme zmierniť príčiny migrácie.

Čítať ďalej >< Skryť