SK | EN | UA
Podporte nás

Naše projekty

Okrem jednorazových aktivít zameraných na akútnu pomoc sa venujeme aj dlhodobým projektom pomoci. Práve tie sú v stredobode našej pozornosti, pretože nám umožňujú dosiahnuť systematickú a trvalú zmenu nepriaznivej situácie k lepšiemu.

Samozrejme, bez pomoci by sme to nezvládli a práve tu by sme radi poďakovali naším partnerom, bez ktorých by to nešlo.

Zahraničná pomoc v Grécku

V októbri 2020 sme s našimi partnermi z Brna prvýkrát vyrazili do Grécka doručiť humanitárnu zbierku oblečenia, potravín a hygienických potrieb, ktoré nám pomohli pripraviť a vyzbierať dobrovoľníci a študenti z Brna. Naším cieľom bolo zmiernenie negatívnych dôsledkov utečeneckej krízy v Grécku. Ďalšia pomoc bola doručená v júni 2021 a septembri 2021 na ostrov Chios, kde sme s našimi gréckymi, nórskymi a anglickými partnermi distribuovali hygienické potreby pre utečencov. V septembri k začiatku školského roka sme začínajúcim školákom doručili aj vzdelávacie pomôcky, zošity, perá a ruksaky.

Škola pre ľudí na úteku z Ukrajiny

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme uskutočnili humanitárnu zbierku oblečenia, potravín a hygienických potrieb. Materiálna pomoc z Brna, Trenčína, Bratislavy a Prievidze úspešne dorazila k našim ukrajinským partnerom z n.o. SILA UŽHORODA. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa činnosť organizácie rozšírila postupne aj na pomoc ukrajinským utečencom, a to bezplatnou výučbou slovenského jazyka ako aj prostredníctvom iných nadväzujúcich aktivít na regionálnej úrovni. Aktuálne prebieha v Centre voľného času Junior v Bojniciach činnosť integračného procesu a asistencie pre utečencov z Ukrajiny. Ukrajincom, ktorí opustili svoje domovy pomáhame pri hľadaní práce, bezplatne poskytujeme právne poradenstvo, asistujeme pri zorientovaní sa v právnom a sociálnom prostredí, pomáhame pri administratíve a zápise detí do škôl a škôlok. V neposlednom rade im poskytujeme aj jazykové vzdelávanie a osvojenie si základov slovenského jazyka. Veríme, že sociálny dialóg, naša angažovanosť a kamarátstvo pomôžu Ukrajincom s lepším začlenením do spoločnosti, uplatnením na trhu práce a že prispievame k rozvoju tolerantnej občianskej spoločnosti.